Koleksi Gending-gending Palaran - NYI SUPADMI

sumonggo ingkang remen kalian gending-gending jawi. sakmeniko wonten koleksi gending-gending ingkang panjenengan sedoyo tenggo-tenggo.

monggo sesarengan sami nguri-nguri kabudayan.


Daftar judul Gending-gending Palaran - Pethikan Seri Bharatayuda:
#1 Palaran Pangkur Bharatayuda - NYI SUPADMI
#2 Palaran Mijil Bharatayuda - NYI SUPADMI
#3 Palaran Asmaradana Sastra Adi - NYI SUPADMI
#4 Palaran Kinanthi Bharatayuda - NYI SUPADMI
#5 Palaran Maskumambang Bharatayuda - NYI SUPADMI
#6 Palaran Durmo Bharatayuda - NYI SUPADMIDaftar judul Gending-gending Palaran - PANJI-Ngreni:
#1 Palaran Pangkur Panji Ngreni - NYI SUPADMI
#2 Palaran Mijil Panji Ngreni - NYI SUPADMI
#3 Palaran Asmaradana Panji Ngreni - NYI SUPADMI
#4 Palaran Kinanthi Panji Ngreni - NYI SUPADMI
#5 Palaran Maskumambang Panji Ngreni - NYI SUPADMI
#6 Palaran Durma Panji Ngreni - NYI SUPADMI

GENDING-GENDING PALARAN - SERAT Wulangreh

Daftar judul Gending-gending Palaran - SERAT Wulangreh:
#1 Palaran Kinanthi Serat Wulangreh - NYI SUPADMI
#2 Palaran Megatruh Serat Wulangreh - NYI SUPADMI
#3 Palaran Gambuh Serat Wulangreh - NYI SUPADMI
#4 Palaran Asmaradana Serat Wulangreh - NYI SUPADMI
#5 Palaran Girisa Serat Wulangreh - NYI SUPADMI
#6 Palaran Pangkur Serat Wulangreh - NYI SUPADMI