June 20, 2019

Gending-gending Palaran | Serat Wulangreh

 monggo luuuur ingkang remen kalian gending-gending Palaran.
PANJI-Ngreni saking Nyi Supadmi.
sakmeniko wonten ngandhap mriki:

Judul Palaran:

#1 Palaran Kinanthi Serat Wulangreh - NYI SUPADMI

#2 Palaran Megatruh Serat Wulangreh - NYI SUPADMI

#3 Palaran Gambuh Serat Wulangreh - NYI SUPADMI

#4 Palaran Asmaradana Serat Wulangreh - NYI SUPADMI

#5 Palaran Girisa Serat Wulangreh - NYI SUPADMI

#6 Palaran Pangkur Serat Wulangreh - NYI SUPADMI

    Choose :
  • OR
  • To comment
No comments:
Write comments

Silahkan tinggalkan komentar Anda di sini